Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

9614 bdda 390
Reposted fromtastefulsin tastefulsin viathebelljar thebelljar
0033 feaf 390
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa
5631 3d0e 390

February 06 2019

3866 a177 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

February 05 2019

7451 8666 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianadelle nadelle
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
1977 77af 390
Reposted frombrumous brumous vianadelle nadelle
6209 3dea 390
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianadelle nadelle
6731 3335 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianadelle nadelle

November 07 2018

Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul

November 01 2018

3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viawszystkodupa wszystkodupa

October 31 2018

Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiammistake iammistake
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaszydera szydera

October 30 2018

6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
6214 7138 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...