Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viatoniewszystko toniewszystko
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 23 2017

Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaasylopath asylopath
1386 8b18 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
6030 7368 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

July 21 2017

Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin

July 20 2017

5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaszydera szydera
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
 spierdoliłeś wszystko, popalone mosty. Myślisz, że to była miłość? Chwila spowiedzi serca, morderstwo pierwszy stopień, utonęli w objęciach.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
3290 7441 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe

July 18 2017

7031 5840 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaveritas1 veritas1
1354 0000 390
Reposted frommisza misza viapeepingtom peepingtom
Nie ma za czym płakać, teraz tylko będzie lepiej, niczego nie żałuje, a tym bardziej wiem że ciebie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

July 17 2017

2052 0cbc 390
Reposted fromget-fit get-fit viaveritas1 veritas1
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
4693 ef12 390
Reposted fromsarazation sarazation vialaluna laluna
9352 34c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl