Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

8712 0a5b 390
Reposted fromnoisetales noisetales viadeparter departer
3856 8fcd 390
Reposted fromicanread icanread viaSsomething Ssomething
7037 5c2d 390
Reposted fromzrazik zrazik viakeeplooking keeplooking
3674 750b 390

Topless on the sand

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamadadream madadream
A jak jesteś u mnie w łóżku, to nie masz prawa się chujowo czuć. 
— no a jak
7106 d514 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
7902 9293 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3268 b119 390
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viaaknatazs aknatazs
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaankaottak94 ankaottak94
6708 7861 390
Reposted frompulperybka pulperybka viatoniewszystko toniewszystko
5625 ead2 390

June 25 2017

3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaskynetpizza skynetpizza

June 24 2017

Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

(...) wiem
że musimy się pożegnać
raz na zawsze nie sposób wypić więcej

łez

smakują jak morze
rozmazują się emocje
na policzkach

— Kaja Kowalewska / Siła wyższa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl