Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

4652 1917 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
3146 124f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 21 2018

5485 29e3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadylena ladylena

April 20 2018

8996 f2e3 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
5526 828e 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaalexandrious alexandrious
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viawszystkodupa wszystkodupa

April 18 2018

7294 07bc 390
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus „Miała dzikie serce"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 16 2018

5297 f395 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
9881 d44a 390

April 13 2018

Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— K. Kowalewska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko

April 08 2018

4906 359b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4874 2310 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
1305 9717 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

April 06 2018

Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl