Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

3645 1aab 390

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
0279 da63 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
9227 7bc4 390
Reposted fromgosienia gosienia viawszystkodupa wszystkodupa

June 02 2018

9012 8a1b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Przepraszam
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

May 26 2018

Reposted fromcouples couples viaworthit worthit
3966 9b19 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamalinowowa malinowowa
6429 b03c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
6378 268e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

May 24 2018

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tym przekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
3976 3504 390

looprole:

via weheartit

Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
4244 fa51 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
Zawsze jest ten jeden, nieoceniony mężczyzna do którego będziesz tęsknić całe życie.

Zawsze jest ten jeden, który nie umiał cię pokochać, lub nie chciał, lub nie miał czasu, mieszkał kilkaset kilometrów od twojego czwartego piętra. Który nie chciał, żebyś kupowała bilet w jedną stronę i nie chciał ci pokazać ulubionego miejsca z dzieciństwa.

Zawsze jest ten jeden, który na jedno skinienie mógłby cię mieć. Z innymi chłopcami nieźle się bawiłaś. Wodziłaś na pokuszenie, odwoływałaś randki piętnaście minut przed, bo tak. Bo ci się odechciało. W nich ci przeszkadza to, że nie mają metr dziewięćdziesiąt czy więcej, że nie rozumieją żartów, ironii.

Zawsze jest ten jeden, przy którym chciałaś być. Dla którego mogłabyś rzucić wszystko. Przeprowadzić się, wprowadzić, rozważyć karierę gospodyni domowej, zaplanować imię dziecka czy noc z pokerem i whisky. Chciałaś kupować wtedy bilety do kina, na samolot, do teatru, na koncert. Bilet do szczęścia, w jedną stronę.

Zawsze jest ten jeden, który nie pokochał ciebie tak, jak ty jego.

Zawsze jest ten jeden, który będzie. Wszyscy inni się zmienią, a to wciąż on będzie adresatem każdego najpiękniejszego marzenia. Każda spadająca gwiazda będzie miała jego imię, każda rozmowa z nim, najkrótsza wymiana zdań będzie dawała morze nadziei. Każdą przyjaciółkę okłamiesz, że nic do niego nie czujesz, że to historia.

Zawsze jest ten jeden, który będzie czuł się gorszy. Bo on będzie wiedział, on będzie czuł, że ktoś kiedyś był ważniejszy. Trudno jest sprostać takim oczekiwaniom, być klinem.

Zawsze jest ten jeden, którego w rozmowach nazywać będziesz miłością życia. Niespełnioną rzecz jasna, co tylko dodaje dramaturgii całej sytuacji.
Dla niego zrobiłabyś bardzo dużo, o ile nie wszystko.
Reposted fromaggape aggape viaszydera szydera

May 21 2018

9010 22d0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
6606 a401 390
Reposted frombrumous brumous viaworthit worthit
5765 dd65 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana

May 18 2018

9518 a6c8 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl