Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Zaufanie buduje się latami, niszczy w sekundę i odzyskuje całą wieczność. 
— Rachel Abbott
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
8961 7c6a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

September 18 2018

1744 e57f 390
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin

August 07 2018

3985 4ba3 390
6748 f423 390
Reposted frompiehus piehus vianadelle nadelle

July 30 2018

8065 1831 390
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viacreure creure
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamalinowowa malinowowa
2185 876c 390
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
   
Reposted from4777727772 4777727772 viakolwiekco kolwiekco

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaszydera szydera

July 25 2018

Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa

July 17 2018

0237 78a7 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaumie-ranko umie-ranko
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
5408 b2e7 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl