Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości

November 18 2017

4712 2d5c 390
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
  Krótki manifest o samotności.

Ona nie unosi się dźwiękiem.
Nie szuka poklasku.
Chlubi się ciszą.

Towarzyszem nocnych rozmów
Niekończące się spacery.
Pustka zimnego miasta.
Przydrożne lampy.
I drzewa w parku.
Stara huśtawka która skrzypi.
I śpiące ptaki.

Wsłuchiwanie się w odgłos własnych kroków.
Niosących wyraźne echo wewnątrz pustego, zziębniętego serca.

Samotność to brak zegarka.

Jedyną Jej wadą brak dotyku.
Skóry.
Włosów.
Zapachu.

[...] Człowieka...

Samotność to wielki bunt.
Wymierzony przeciwko samemu siebie.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty

November 09 2017

November 07 2017

2710 41cc 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viazapachsiana zapachsiana
2901 10ea 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viazapachsiana zapachsiana
3850 d2ad 390
Reposted fromremeeember remeeember viatoniewszystko toniewszystko
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viazapachsiana zapachsiana

October 30 2017

Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość , która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaszydera szydera

October 26 2017

6411 fc34 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
1230 0963 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazapachsiana zapachsiana

October 23 2017

9500 e044 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk

October 22 2017

7168 b9ba 390
Miłosz Biedrzycki, Wróg bliźni (fragment)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasiekot siekot

October 21 2017

3136 7d7f 390
Reposted frombrumous brumous viacitiesofnight citiesofnight

October 20 2017

wellheyimgay:

I’m sorry that I see fucking galaxies in your eyes and you can’t even find a single star in mine

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera

October 18 2017

Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Mógłbym nie spać, tylko po to, by słuchać, jak oddychasz
— (via wulgarne)
Reposted fromsoplica soplica viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl