Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Hell is empty and all the devils are here.
— William Shakespeare
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
6411 8e08 390
Reposted frommslexi mslexi viacappaque cappaque
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viazapachsiana zapachsiana
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaxvou xvou
9671 d7cd 390
Reposted fromgrzej grzej viaxannabelle xannabelle

Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.

— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromMissMurder MissMurder viazapachsiana zapachsiana

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaszydera szydera
7702 a5ee 390
Reposted fromcarol91 carol91 viatoniewszystko toniewszystko
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaumie-ranko umie-ranko
 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
9211 4f6a 390
Reposted fromriseme riseme viaumie-ranko umie-ranko

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
6390 c995 390
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viasnare snare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl