Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Miał miękkie wargi i twardy charakter. Potrafił zamknąć mi usta w najczulszy sposób i jednocześnie otworzyć serce. Dawał mi pewność, mimo, że jego spojrzenie mnie zawstydzało i kiedy na mnie patrzył - niepewnie spuszczałam wzrok. Był dla mnie czystą inspiracją, chociaż miałam przy nim stale brudne myśli.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul

November 01 2018

3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viawszystkodupa wszystkodupa

October 31 2018

Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiammistake iammistake
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaszydera szydera

October 30 2018

6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
6214 7138 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viawszystkodupa wszystkodupa
5273 bb61 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
3520 fded 390
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted frommrrru mrrru viacukrowa cukrowa
Reposted frommrrru mrrru viacukrowa cukrowa
2673 a132 390
Reposted fromyveee yveee viaszydera szydera

October 18 2018

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
2906 87e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle

October 15 2018

1023 adfe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskynetpizza skynetpizza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl