Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

8837 8315 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakhal khal
0472 a8a3 390
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

September 22 2017

7774 5329 390
Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
9233 22b3 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaszydera szydera

September 21 2017

5268 764f 390
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera
4181 75e2 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
7334 0564 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viairmelin irmelin
7952 a20e 390
Reposted fromnfading nfading viaszydera szydera
1372 8e1a 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamalinowowa malinowowa
7028 d530 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamalinowowa malinowowa
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viamalinowowa malinowowa

September 18 2017

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viawszystkodupa wszystkodupa
9099 6668 390
Reposted fromsmit smit viacappaque cappaque
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
4792 4db2 390

m. świetlicki / drobna zmiana

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl